Terms and Conditions

Terms and Conditions เป็นสิ่งที่ทางเว็บไซต์ ได้กำหนดข้อบังคับและเงื่อนไข ในการใช้งานส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ ufabettindou.xyz ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล และเป็นแนวทางปฏิบัติ ที่ผู้ใช้บริการ ควรจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้งานภายในเว็บไซต์ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และช่วยป้องกันความผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นในการใช้งาน

Terms and Conditions

กฎข้อบังคับและเงื่อนไขพื้นฐาน ที่ผู้ใช้บริการทุกท่านต้องปฏิบัติตาม 

  1. วุฒิภาวะของผู้ใช้บริการ : การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabettindou.xyz จำเป็นที่จะต้องมีวุฒิภาวะ ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถใช้งานส่วนต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ได้ และจะต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริงในการสมัครสมาชิก หากผู้ใช้บริการไม่ให้ความร่วมมือ ทางเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการ
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล : ทางเว็บไซต์ ufabettindou.xyz จะมีการจัดเก็บ และใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งจะไม่มีการนำข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไปใช้งานในทางที่ผิด และไม่มีการนำไปเผยแพร่ต่อที่สาธารณะ หรือบุคคลอื่นอย่างเด็ดขาด
  3. การใช้งาน : ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้งานกับทางเว็บไซต์ ufabettindou.xyz จะต้องทำตามกฎและข้อบังคับของทางเว็บไซต์ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน ผู้ใช้บริการจะต้องทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
  4. สิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ : สำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่ใช้งานกับทางเว็บไซต์ ufabettindou.xyz หากเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี
  5. ระบบสมาชิก : สำหรับผู้ใช้บริการท่านใด ที่ทำการละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไข ในการใช้งานของทางเว็บไซต์ ufabettindou.xyz ทางเว็บมีสิทธิ์ในการยกเลิก ระบบสมาชิกของผู้ใช้บริการ โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  6. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไข : ทางเว็บไซต์ ufabettindou.xyz มีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขสำหรับการใช้งาน โดยที่ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง ให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
  7. ข้อตกลงทางกฎหมาย และทรัพย์สินทางปัญญา : สิ่งที่ปรากฏภายในเว็บไซต์ ufabettindou.xyz ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บ โดยทางเว็บได้มีการจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง หากผู้ใดทำการคัดลอก หรือนำไปใช้งานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
  8. ระบบติดต่อ : สำหรับผู้ใช้บริการท่านใด ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไข การใช้งานของทางเว็บไซต์ สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabettindou.xyz
  9. การละเมิดข้อตกลง : หากผู้ใช้บริการท่านใดที่ใช้งานเว็บไซต์ ufabettindou.xyz และได้ทำการละเมิดข้อตกลง ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมาย
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข : ผู้ที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ufabettindou.xyz จะถือว่าทุกท่าน ให้การยอมรับกฎข้อบังคับ และเงื่อนไขในการใช้งาน ที่ทางเว็บไซต์ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน